Quectel GL100Sisse Lülitamine

Seadme sisse lülitamiseks tuleb vajutada „Power Button“ ja hoida all vähemalt 3 sekundit ja siis nupp vabastada. Samal ajal läheb „LED 1“  2-3 sekundiks punasena põlema. Seejärel hakkab „LED1“ kiiresti vilkuma rohelisena, otsides GSM võrku. Peale GSM võrgu leidmist jääb „LED1“ vilkuma aeglaselt rohelisena.

Välja lülitamine

Seadme välja lülitamisekstuleb vajutada tuleb „Power  button“ all hoida vähemalt 3 sekundit. „LED1“ vilgub 2-3 sekundit punasena ja siis kustub. See näitab, et seade on välja lülitunud.

Kasutusjuhend

täpsema kasutusjuhendi saab alla laadida siit.
GlobalSat TR-151Sisse Lülitamine

Seadme sisse lülitamiseks tuleb vajutada „Power Button“  ja hoida all vähemalt 3-4 sekundit ja siis nupp vabastada. Staatuse näidik (punane nool) vilgub kaks korda.

Välja lülitamine

Seadme välja lülitamisekstuleb vajutada tuleb „Power  button“ all hoida vähemalt 3 sekundit. Staatuse näidik (punane nool) vilgub ühe korra.

Kasutusjuhend

täpsema kasutusjuhendi saab alla laadida siit.

Edicy. Tee ise koduleht!
EST EN